RackNerd2023年黑五促销
RackNerd
RackNerd2023年黑五促销

最低10.8刀/年

RackNerd2023年黑五促销狂欢来啦。另外,今年还有星空礼盒抽奖,购买任何产品都将随机获得现金减免的奖励!

RackNerd2023年黑五促销

Intel VPS套餐系列

AMD Ryzen系列

768MB 套餐

2 GB 套餐

2.5 GB 套餐

4 GB 套餐

4.5 GB 套餐

1.5 GB 套餐

2 GB 套餐

3 GB 套餐

768 MB 内存

2 GB 内存

2.5 GB 内存

4 GB 内存

4.5 GB 内存

1.5 GB DDR5 内存

2 GB DDR5内存

3 GB DDR5内存

1 CPU 核心

1 CPU 核心

2 CPU 核心

2 CPU 核心

4 CPU 核心

1 AMD Ryzen 7950X CPU 核心

2 AMD Ryzen 7950X CPU 核心

2 AMD Ryzen 7950X CPU 核心

15GB 高速SSD存储

30 GB 高速SSD存储

50 GB 高速SSD存储

80 GB 高速SSD存储

115 GB 高速SSD存储

30 GB Gen 4 NVMe存储

40 GB Gen 4 NVMe存储

55 GB Gen 4 NVMe存储

1000 GB 月流量

2500 GB 月流量

5000 GB 月流量

8000 GB 月流量

10,000 GB 月流量

2500 GB 月流量

4000 GB 月流量

6000 GB 月流量

1 Gbps 带宽

1 Gbps 带宽

1 Gbps 带宽

1 Gbps 带宽

1 Gbps 带宽

1 Gbps 带宽

1 Gbps 带宽

1 Gbps 带宽

1个IPv4地址

1个IPv4地址

1个IPv4地址

1个IPv4地址

1个IPv4地址

1个IPv4地址

1个IPv4地址

1个IPv4地址

$10.8 /年 (续费同价)

$16.98 /年 (续费同价)

$25.49 /年 (续费同价)

$38.88 /年 (续费同价)

$52.49 /年 (续费同价)

$19 /年 (续费同价)

$29 /年 (续费同价)

$45 /年 (续费同价)

可选机房: 圣何塞, 西雅图, 达拉斯, 芝加哥, 亚特兰大, 纽约, 阿什本

可选机房: 洛杉矶DC-02, 圣何塞, 西雅图, 达拉斯, 芝加哥, 亚特兰大, 纽约, 阿什本

可选机房: 洛杉矶DC-02, 圣何塞, 西雅图, 达拉斯, 芝加哥, 亚特兰大, 纽约, 阿什本

可选机房: 洛杉矶DC-02, 圣何塞, 西雅图, 达拉斯, 芝加哥, 亚特兰大, 纽约, 阿什本

可选机房: 洛杉矶DC-02, 圣何塞, 西雅图, 达拉斯, 芝加哥, 亚特兰大, 纽约, 阿什本

可选机房: 纽约

可选机房: 纽约

可选机房: 纽约

购买建议

购买建议

购买建议

购买建议

购买建议

购买建议

购买建议

购买建议

相关导航